Da grande...

Piccola criminalità di Gotham. #pinguino #batman